February 27, 2016

12. Vem tror du att du är?

Vem tror du att du är? Svaret på frågan är viktigare än vi någonsin kunnat ana.
Hur vi ser på oss själva lägger grunden för hur vi är, vad vi gör och i slutänden om vi upplever oss som lyckliga eller inte. Därför handlar det tolfte avsnittet av Lyckopodden om hur vi kan förbättra vår självbild.

More episodes

Load more