October 1, 2016

42. Betydelsen av att ha förebilder

Hur ska vi kunna nå någonstans om vi inte har en aning om hur det skulle kunna vara att nå dit? I det 42:a avsnittet av Lyckpodden pratar vi om vikten av att ha förebilder. Viktor berättar om sin nya förebild Atma Nambi (som vi mötte avsnitt # 41) och Fredrik delar med sig av en övning i hur vi kan använda oss själva som största inspirationskälla.

More episodes

Load more