April 2, 2016

17. Du blir vad du tänker

Fredrik föddes med ADD och Asberger, var tvungen att ha personlig handledare i skolan och drabbades av regelbundna aggressionsutbrott.
I dag finns inga av problemen kvar i hans liv. Hur är det möjligt? Fredrik är fortfarande Fredrik - men hans tankar är annorlunda. Det sextonde avsnittet av Lyckopodden handlar om tankarnas kraft och hur vi tar befälet över dem.

More episodes

Load more