July 30, 2016

34. Allt är tillräckligt

Hur skulle livet vara om vi lade ned alla krav på oss själva och andra? Det 34:e avsnittet av Lyckopodden liknar inte något av de 33 föregående. Vi drar ned på tempot, tar bort alla ambitioner och undersöker vad som händer när vi tillåter oss att bara vara. Välkommen till Lyckopoddden slow, ett program där allt är tillräckligt.

More episodes

Load more