August 13, 2016

35. Vikten av att ha ett livsmål

Behöver vi veta var vi är på väg för att hamna dit vi ska? I det 35:e avsnittet av Lyckopodden pratar vi bland annat om lyckoforskaren Mihaly Csikszentmihalyis teori att människor upplever tillfredställelse och meningsfullhet i sina liv i motsvarande grad som de lyckas rikta sin energi mot ett lagom stort och tillräckligt komplext mål. Fredrik och Viktor berättar om sina resor fram till de livsmål de har i dag.

More episodes

Load more